ЕТ Енолог – Илиян Габровски извършва консултации на домашни вина по следните показатели:

Показател Цена
   
1Алкохол,в об. %5.00 лв.
2Захар, като инвертна 5.00 лв.
3Летливи к-ни, г/л5.00 лв.
4Титруеми к-ни, г/л5.00 лв.
5Органолептика4.00 лв.
 Цвят,Мирис,Вкус 
6рН5.00 лв.
7Ябълчна к-на5.00 лв.
8Млечна к-на5.00 лв.
9Плътност5.00 лв.

Горе посочените показатели се измерват със СПЕКТРОМЕТЪР на фирмата FOSS.


Органолептика се прави от технолога на фирмата Илиян Габровски.

Издаваме Протокол за изследваните показатели и кратка характеристика за органолептика. Направената консултация е за лична употреба и не може да се ползва за търговски цели. Могат да бъдат изследвани минимум два показателя по избор. За да се направи органолептика, тя трябва да включва първите пет показателя. Пробите са готови за 24 часа в работен ден.

Необходимо количество вино – 100 мл. Може да се донесе в по-голям съд, като на място ще отмерим нужното количество в колба.

За повече информация позвънете на телефон 0898 877 728.